Stora växter

(OBS! Notera att "krukor"/fot normalt ej ingår, om inget annat anges. Även om det är med på bild)